Tapdrup er beliggende 6 kilometer øst for Viborg centrum - og kun 2 kilomenter fra udkanten af Viborg by.
 
Vores vision er en levende landsby, som bygger på traditionelle landsbyværdier. Det vil sige, at man som borger tør og vil være med til at tage ansvar for det sted man bor - sammen med de mennesker, man bor sammen med. Gennem et aktivt landsbyfællesskab skal Tapdrup være et attraktivt sted at bo for både børn, ældre og familier.

Sankt Hans i Tapdrup

Torsdag den 23. juni holdes der traditionen tro Sankt Hans på fællesområdet ved Banestien. Hvis vejret er godt tændes grillen, så den er klar til kl. 18.00. Medbring selv kød og tilbehør. Husk også bestik, tallerkener og glas - samt evt. tæpper til at sidde på. 

Allerede kl. 19.00 får vi besøg af årets Sankt Hans-taler, hvorfor bålet også tændes på dette tidspunkt og de velkendte Sankt Hans-sange synges.

Alle børn, der medbringer en hjemmelavet heks til det store bål, bliver præmieret!

Der kan købes øl, vand, kaffe/te og kage hele aftenen.

Seniorklubben i Tapdrup

Hver anden tirsdag i Sognehuset kl. 09.30 til ca. 12.00 (14. juni - herefter igen først efter sommerferien).

Aktiviteter: Kortspil, bob, skak og petanque når vejret tillader, samt lejlighedsvise forskellige indlæg. Men vigtigst af alt er kaffen og samværet. For uddybende oplysninger, kontakt Erling Sørensen, tlf. 86600340 eller 29875340.

Sommerkoncert i Tapdrup

Fredag den 10. juni kl. 17.00 giver duoen Krebs & Brasen i kompagniskab med Inge-Line Brasen en koncert på fællesområdet i Tapdrup.

Medbring (grill)mad og stole
Koncerten begynder kl. 17.00. Efter ca. én time er der pause, og her har Borgerforeningen tændt for grillen, således at det muligt at grille medbragt mad. Medbring også selv stole og liggeunderlag m.m. Borgerforeningen sælger vand, øl, vin, kaffe, the og kage.

Vi forventer at koncerten slutter omkring kl. 20.00. Det er gratis at deltage, men tag alligevel kontanter med. Der kan være noget at bruge dem til...

Livet i Tapdrup

Tapdrup Borgerforening har produceret en lille film om livet og fællesskabet i vores dejlige by. Filmen kan du se via dette link.
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk