Om Tapdrup / Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre

Asmild-Tapdrup Jagtforening
Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a
Tlf. 8660 0008
 
Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening B/T
Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 Bruunshåb. Tlf. 8667 2118
 
Udlejning af flagallé
Gunnar Rasmussen, Subækvej 11, Tlf. 8660 0446
 
Gadebelysning
Energi Viborg, Tlf. 8929 2921
 
Møllehøjskolen
Bruunshåbvej 25, Bruunshåb Tlf. 8725 3600
Skoleleder: Kirsten Gammelby Musgaard, Tlf. 8787 2345, Mail: 6km@viborg.dk
Formand : Kristian Sejrsbøl, Tlf. 2519 6312
 
Møllehøjhallen
Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf. 8664 4417
Inspektør: Knud Brøndum, Engvej, Tapdrup.
Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23, Bruunshåb. Tlf. 8667 2118.
 
Overlund Skole
Skolevej 10, Overlund, Tlf. 8787 2424
 
Tapdrup Børnehave
Tapdrupvej 100, Tlf. 8787 1500
Leder: Mette Tipsmark, Baunevej 3, Hjarbæk, 8831 Løgstrup. Tlf. 8664 3737.
 
Sundhedsplejen
Sundhedsplejerske: Dorte Wiederholt.
Tlf. 8787 7761. Mandag og fredag 8.00 -9.00.
 
Tapdrup Forsamlingshus
Tapdrupvej 108. Formand: Laila Bondrup Jensen, Tlf. 3165 6404
Udlejning: Anna-Mette Kroustrup, Kokær 2, Tlf. 2655 5749, mail: kroustrup@finferie.com.
 
Tapdrup Udeliv
Formand: Birgit Rasmussen, Subækvej 11, tlf. 6062 8446
 
Husflidsforening
Formand: Niels Søgaard Jensen,
Pramhusvej 1. Tlf. 8667 2094 eller 2982 2094
 
Tapdrup Kroket - og Petanqueklub (afd. under B/T)
Formand: Carl Erik Dalsgaard, Saturnvej 46. Tlf. 8667 3683
 
Tapdrup Kirke
Præster: Per Bucholdt Andreasen, Gl. Randersvej 2, Overlund. Tlf. 8667 6347.
Lisbeth Andersen, Hellevej 10, Overlund. Tlf. 8667 2780.
Kirkekontoret, Gl. Randersvej 2, Overlund. Tlf. 8667 3616
 
Menighedsrådet:
Formand: Åse Langvad, Stationsvej 15, tlf. 8660 0407
Sekretær: Niels Toftegaard
Graver: Ole S. Jensen, Tlf. 2334 8471 eller 8663 7730, mail: graver.sognehuset@mail.dk
 
KFUM - spejderne, Nørreå Gruppe
Grupperådsformand: Michael Dobrick, Tlf. 4085 4435.
 
Grundejerforningen "Ådalen"
Formand: Michael Neiiendam, A. Nielsensvej 27. tlf. 2233 9381.
 
Tapdrup og Omegns Borgerforening
Formand: Claus Bo Andreasen, Tørvevejen 1, Tapdrup tlf. 8660 2529 Mobil:4079 8032, Mail: cb.andreasen@mail.tele.dk
Kasserer og Webmaster: Dan Jensen, Stationsvej 13, Tlf. 2829 5714, Mail: dan-jensen@fibermail.dk
Hjemmeside: www.tapdrupby.dk
 
TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns Borgerforening.
Redaktion: Morten Jørgensen, Åbrinken 9. Tlf. 8660 0206 eller 2639 9070. Mail: aabrinken9@fiberpost.dk
Medhjælper: Erik Langvad, Stationsvej 15, Tlf. 8660 0407
Lay-out: Gunnar Rasmussen, Tlf. 8660 0446 gubi42@hotmail.com
Distribution: Borgerforeningen
Tryk: Poul Pilgaard. Tlf. 8660 0198
Forside: Tina Jensen
 
Hjemmeside - www.tapdrupby.dk
Webmaster: Dan Jensen, Stationsvej 13, tlf. 2829 5714.
 
 
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk