Borgerforeningen / Borgerforeningens bestyrelse

Borgerforeningens bestyrelse

Ved generalforsamlingen i 2018 konstituerede bestyrelsen for Tapdrup Borgerforening sig således:
 

Formand:

Benjamin Overvad
Subækvej 1
Tlf. 28 59 95 25
Mail: formand@tapdrupby.dk

Kasserer:

Mikkel Kirkegaard Tarby
 
Mail: kasserer@tapdrupby.dk

Næstformand:

Jakob Kjær Madsen
Åbrinken 7
Tlf. 21 94 91 22
Mail: naestformand@tapdrupby.dk
 

Bestyrelsesmedlem og webmaster: 

Jens Tang Sørensen
Stationsvej 25
Mail: webmaster@tapdrupby.dk
 

Bestyrelsesmedlem og sekretær:

Maria Dahl Pedersen
 
Mail: sekretaer@tapdrupby.dk
 

Bestyrelsessuppleant:

Per Juel Finderup Andersen
 
 

Bestyrelsessuppleant:

Marie Munk
 
 
 

 

Revisor:

Else Krogh
Tapdrupvej 91
 
 

 

Revisor:

Poul Pilgaard
Åbrinken 3

 
 

 

 
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk