Om Tapdrup / Tapdrup Udeliv / Formandens beretning

Formandens beretning

Generalforsamling 23-02-2017
 
Formandens beretning
Tapdrup Udeliv

Her i dag den 23. februar er det lige nøjagtig 1½ år siden tennisbanen blev indviet. Der er sket rigtig meget på den korte tid klubben har eksisteret, mere herom senere. 
 
Det er blevet en klub med en rigtig positive stemning, hvilket jo giver sig udslag i at folk tropper op når der skal laves nye forbedringer eller reparationer i områder.
 
Når vi selv skal sige det, bliver nye medlemmer også rigtig godt modtaget.
Mangler dog stadig lidt selskab fra andre aktiviteter, håber stadig at der er andre der får lyst til at byde ind med en ny aktivitet.

Økonomi
Ser rimeligt ud og vi har et lille overskud på kontoen (hvis vi ikke medregner det beløb, vi skal lægge til side for at betale en ny dug den dag den gamle er slidt op om 10-15 år). Overskuddet skyldes dels at vi har haft rigtig mange medlemmer her i 2016, indtægter fra indvielsen samt at vi sparer på udgifterne.

At spare på udgifterne kan vi kun gøre fordi opbakningen til at få lavet arbejdet omkring banen er stor og laves af frivillige. Med hensyn til at spare taler eksemplet med vores nyindkøbte boldmaskine sit tydelige sprog her blev de 7000 kr af de 8000 kr boldmaskinen kostede sponsoreret af medlemerne.

Grunden til at vi ikke lægger penge tilside til dugen er at vi er i en opstartsfase, hvor der er en del udgifter til etablering af el, vand, klubhus med videre.

Medlemmer
Medlemmerne kommer hovedsageligt her fra Tapdrup, men der er også 3-4 stykker fra Viborg. Aldersmæssig er den største gruppe 45-55 år. Der er også en stor gruppe børn, som er med i de familiemedlemskaber der er tegnet.

Støtte til Tapdrup Udeliv
Hvis man ikke ønsker at spille, men bare gerne vil støtte Tapdrup Udeliv, som mange gør med både forsamlingshus og borgerforeningen, kan man melde sig som passivt medlem ved at kontakte Jens Søndergaard jes@capnova.dk

Tennisspillet
Der er flere forskellige tennisaktiviteter.

Familietennis/træning
Det er her man starter hvis man er nybegynder. Her i vinterhalvåret er familietennis/træning lørdag fra kl. 13-15. Regner med at den igen bliver flyttet tilbage til torsdag kl. 17, når lyset igen vender tilbage. Der sluttes næsten altid af med kaffe og lidt godt til ganen (vi er meget forvente)

Vi er også meget heldige her i klubben at have 72 trænere, det er der ikke mange klubber på vores størrelse der kan præstere. Ole Nielsen og Jan Andersen, har ført os igennem alle tennisslagene. Dette har også givet sig udslag i at de spillere, som startede for 1½ år siden, nu er blevet skræmmende gode.
Tusind tak for det Ole og Jan

Vores nyerhvervede boldmaskine bliver også flittigt brugt i træningen. Kan også bare hentes og bruges, hvis man gerne vil øve sig alene eller sammen med nogen.

Udfordringsturnering
Her kan spillerne udfordre hinanden på kryds og tværs og den der har vundet turneringen når den årlige generalforsamling afholdes, får overrakt den præmie, som Charlotte Isager har doneret. Det er lidt specielle regler der spilles efter, så derfor er det lidt spændende, hvem der vinder turneringen.
På generalforsamlingen overrakte forrige års vinder Ole Nielsen pokalen til Jan Andersen (30 point). Andenpladsen gik til Frank Rasmussen (27point).

Lørdags- og søndagsdoubler
Doublerne spilles i øjeblikket, hver lørdag og søndag. Senere vil lørdagsdoublerne blive flyttet tilbage til mandag igen. Der findes en plan over, hvordan kampene afvikles. Vi er i øjeblikket 18 der spiller. Hvis man ønsker at være med så kontakt en af os.

Tennis for børn
Desværre mangler vi stadig at få fat i nogle af de mange børn der er medlem af klubben. Vi håber stadig det kan blive til noget. Vi prøvede om onsdagen i 2016, desværre var der ikke nok til at starte et hold op. Der er stor konkurrence om børnene i de forskellige idrætsgrene. Men vi vil prøve igen

Det har vi nået i 2016
Marts:
• Fliser foran tennisbanen. Her gravede og planerede Jan Krogh

April:
• 100 m2 terrasse foran klubhuset. Her har Claus Provst og Frank Rasmussen udgravet og planeret.
• Satte de donerede skilte fra Viborg Skiltefabrik op
• Granit rundt om banen.
• Bordtennisbordet bliver sat op. (Granit og bord er doneret af Frank Laursen)

Maj:
Skræddersyet ny trappe. (Jan Andersen)

Juli:
opsætning af toilet

November:
Trærydning og beskæring omkring huset

Det håber vi at nå i 2017
Lars Larsen har været så venlig at give os lov til at vi koble os på både vand og el hos ham. Vi sætter selvfølgelig målere op.

Lars Glerup har lovet at lægge rendegraver til så vi kan grave tværs over sportspladsen. Fra Lars Larsen til Klubhuset.

El:
Her vil Kim Møller være tovholder.

Vand:
Alt arbejder ved Lars Larsen hus er udført.
Materialer købt og betalt

Varme:
En tidligere Tapdrupdreng, der som barn boede i nærheden af sportspladsen, vil gerne kvittere med at sponsorere en varmepumpe og sætte den op, fordi han glædes over at hans gamle legeplads er kommet til at se pæn ud, efter, mere eller mindre, at have ligget hen i 30 år nu igen bliver brugt.

Klubhuset:
Lige nu søger vi Viborg Kommune via Viborg Idrætsråd om tilskud til.

• 3 nye vinduer og 2 døre
• Nyt tag, isolering og tagrender
• Dræn og afledning af regnvand bag huset, således at vandet kan løbe væk fra huset i stedet for at løbe ind mod huset, som det gør nu. Det giver en masse fugt inde i huset

Desuden skal huset gøres pæn både udvendig og indvendig. Så det bliver indbydende. (Spartle, Male, Sætte plader op, bordplade og vask. Indretning og der er sikkert mere)

Standerhejsning
Husk der er standerhejsning den 29. april på tennissportens dag. Som er en landsdækkende event for tennissporten. Der er ikke noget program endnu, det kommer senere.

Nye ideer
• Introdage (forår og efterår)
• en årlig Tapdrup Open (for alle borgere, hvis der er stemning for det) her kan indgå tennis, bordtennis, petanque, dart, kongespil osv. osv.
• Træning for øvede( for dem der er kommet lidt videre)
• +60 begyndertennis

Afslutning
Hvis i skulle få tid og lyst til at hjælpe med noget praktisk arbejde, vil vi være meget taknemmelige, som I kan læse er der nok at tage fat på. Det vil betyde meget for området, at vi kan få det gamle hus til at fremstå, indbydende.

I behøver ikke at dorere et bestemt antal timer, men bare vi må ha' lov at ringe eller sende en mail til jer når vi mangler folk, så kan I jo tage stilling fra gang til gang. Her er en mailadresse og telefonnummer, som i kan kontakte Hvis i skulle ha' lyst til at være med, det er hyggeligt og vi plejer at tænde op i grillen. Tlf. 60628446 eller Birgit-ras@hotmail.com.

Håber at se jer på pladsen den 29. april til standerhejsning

Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk