Om Tapdrup / Grupper i Tapdrup / Seniorklub

Seniorklub

Kære seniorer i Tapdrup.

Vi mødes hveranden tirsdag, første gang efter ferien er: tirsdag d. 27. september 2016 kl. 09,30 i Sognehuset.

Hvad er det så lige man foretager sig i klubben? Tja - vi foretager os lige præcis det som vi hver især har lyst til; nogen spiller skak, whist eller andet kortspil og andre spiller bob. Så der er mange muligheder, men først og fremmest hygger vi os med snak og sange. En fast tradition er, at vi begynder med kaffe og brød og en sang.
 
Såfremt lysten og muligheden er der, arrangeres der gerne ture/udflugter m.v., så kom blot med ønsker/forslag. Vi har endvidere haft flere indlæg om spændende rejser m.v., og der er også planlagt foredragsholdere i kommende sæson.

Det koster beskedne kr. 10.- pr gang, incl. kaffe brød mv.

Deltagerantallet har indtil nu ligget på ca. 15 pr. gang, så der er absolut plads til flere, for hvem socialt samvær kan være inspirationskilde til en god seniortilværelse.
Håber at ovenstående giver netop dig lyst til at være med i klubben, og ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig Hilsen
Erling Sørensen
Tlf. 8660 0340 eller 2987 5340
mail: erlingsorensen44@gmail.com
 
 
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk