Borgerforeningen / Tappen

Tappen

 
Tapdrups beboerblad TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns Borgerforening og udkommer 4 gange årligt. Indlæg kan sendes til redaktør Morten Jørgensen, Åbrinken 9, Tapdrup, 8800 Viborg. Tlf. 8660 0206 eller 2339 9070. Mail: aabrinken9@outlook.com

Her kan du se de seneste udgivelser:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk